نیک نام

در این وبلاگ قصد دارم به مطالب مختلفی بپردازم امید وارم لذت ببرید

نماد د های فراماسون ها در مصر باستان
نویسنده : س . جمال عباسی - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱۱
 

مشغول تلفن


بسم الله الرحمن الرحیم

نمادهای مصر باستان در لژها فراماسونری:وجود نمادهای مصرباستان در لژهای فراماسونری گواه پیوند عمیق بین آن دو است. ماسونها در طی مراحل 33 گانهی خود در هر مرحله دربارهی یک نماد آموزش میبینند و در هر مرحله به درک عمیقتری از نمادها میرسند. در میان این نمادها بعضی نمادها زیاد به چشم میخورد......... 

تعجب 
بسم الله الرحمن الرحیم

نمادهای مصر باستان در لژها فراماسونری:وجود نمادهای مصرباستان در لژهای فراماسونری گواه پیوند عمیق بین آن دو است. ماسونها در طی مراحل 33 گانهی خود در هر مرحله دربارهی یک نماد آموزش میبینند و در هر مرحله به درک عمیقتری از نمادها میرسند. در میان این نمادها بعضی نمادها زیاد به چشم میخورد.هرم و چشم:این نشانه در پشت دلار آمریکا نیز دیده میشود ،هرمی که بالای آن چشم است. این هرم 13 پله و در کل 72 خشت دارد. همان طور که میدانید 13 عدد مقدس ماسونهاست و 72 هم اشاره به خدای کابالیست دارد.

- در روی این هرم به لاتین عبارت 13 حرفی coeptis annuity نقش بسته شده که همان in god we trust است. الته عده­ای از زبان شناسان آن را announcing conception می­دانند که به معنی "آشکار شدن رشد مخفی" است.

- در زیر این هرم عبارت NOVUS ORDO SECLORUM نقش بسته است که همان new world order است. یعنی نظم نوین جهانی. یعنی همان روی کار آمدن اومانیستی و نابودی مذهب.

البته عدهای آن را نظم نوین سکولاریسم معنی نمودهاند.

- زمین جلوی هرم بیابان لم یزرع است و گیاهانی که در آن روییدهاند. ممکن است منظور از بیابان جنگها پی در پی اروپا باشد که هدف ایجاد آن درست کردن کشور ماسونی است.

- این هرم همان هرم خئوپس میباشد.

- چشم بالای هرم در واقع در مصر باستان همان نماد خدای مصری ra میباشد. در یونانی چشم لوسیفر یا همان چشم شیطان است. در حدیثی از امیرالمومنین حضرت علی (ع) آمده است که:(( عینه الیمنى ممسوحه والأخرى فی جبهته تضیء کانها کوکب الصبح (چشم راست ندارد و چشم چپش در وسط پیشانی اش قرار گرفته نور می دهد گویا ستاره صبح است)

با اندکی دقت در چشم متوجه میشوید که چشم در واقع چشم چپ است. در عقاید آنها این چشم بر همهی جهان نظارت دارد و هنگامی که نظم نوین جهانی به وقوع بپیوندد چشم و قسمت بالایی هرم که از هرم جداست به هرم وصل میشود. یعنی تا روزی که دوباره یهودیان به معبد حضرت سلیمان(ع) باز نگردند این هرم نا تمام است.

- در قاعدهی این هرم حروف MDCCLXXVI نقش بسته که از لحاظ عدد شناسی میشود 1776 یعنی سال استقلال آمریکا. اما اگر این حروف را بر روی قاعدهی هرم در نظر بگیرید میشود 666 که عدد شیطان است.

- اگر هرم را درون یک ستارهی شش پر قرار دهید نتیجهی شگفت انگیزی حاصل میشود. حروفی که در رئوس شکل حاصل ایجاد میشوند عبارت mason را میسازند.ستارهی شش پر:یکی دیگر از علائم فراماسونری ستارهی شش پر است که از روی هم افتادن 2 مثلث متوازیالاضلاع به وجود آمده است چیزی که روی پرچم اسرائیل هم قابل مشاهده است.

میگویند که حضرت سلیمان(ع) برای نخستین بار از این نشانه به عنوان مهر استفاده کرده است. بنابراین میتوان گفت این نشانه یک نشانهی الهی استو اما فراماسونها برداشت دیگری از این نشانه را داشتند و آن را بیشتر به نشانههای مصری تشبیه کردهاند. در مقالهای به نام علائم و نهادها در تشریفات ما به حقایق جالبی اشاره شده است:

مثلث متوازیالضلاع نماد ارزشهای برابر است و ماسونها آن را به نام ستارهی داوود میشناسند. که از جای گرفتن یک مثلث متوازیالاضلاع بر روی یک مثلث دیگر شکل میگیرد. امروزه آن را سمبل قوم یهود می­دانند که بر پرچم اسرائیل هم دیده میشود. اما در حقیقت اصل آن مصری است. اولین بار شوالیههای معبد آن را در تزیین دیوار کلیساها آن را به کار بردند. چون آنها اولین کسانی بودند که در اوشلیم به حقایق مهمی دربارهی مسیحیت دست یافتند. بعد از میان رفتن این نشانه در کنیسهها به کار رفت. اما ما در فراماسونری بی شک با همان مفهوم کهن مصری از آن بهره میگیریم و در این صورت دو نیروی مهم را با هم ترکیب میکنیم. با پاک کردن قسمت بالا و پایین دو مثلث به علامت نادری میرسیم که آن را خوب می­شناسید.

دربارهی ارزشهای برابر قبلا توضیح داده شده است. شعار آنها (( آزادی، برابری، برادری)) است. در قرآن آمده است که عدهای به حضرت سلیمان (ع) تهمت زده بودند.

پیروی کردند سخنانی را که (دیوان) و شیاطین در ملک سلیمان(به افسون و جادوگری) میخواندند، و هرگز سلیمان(با به کار بردن سحر به خدا) کافر نگشت. ولکن شیاطین کافر شدند که سحر به مردم میآموختند. و آن­­چه را که بر دو فرشتهی هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پیروی کردند، در صورتی که آن دو ملک، به هیچ کس چیزی نمیآموختند مگر آن که به او میگفتند که کار ما آزمایش و امتحان است، مبادا کافر شوید! اما مردم از آن دو ملک چیزی را میآموختند که مابین زن و شوهری جدایی افکند. البته به کسی زیان نمی­رساندند. مگر آن که خدا بخواهد، ولی چیزی که می­آموختند به خلق زیان میرسانید و سود نمیبخشید. و به یقین میدانستند که هر که چنین کند در عالم آخرت، هرگز بهرهای نخواهد یافت و آنان به بهای بدی خود را فروختند، اگر میدانستند.(سورهی بقره، آیهی 102)

فراماسونها به غلط فکر میکنند که آن حضرت به سحر و جادو آلوده شد. دقیقا همان چیزی که در قرآن آمده است. آنان جاهل بودند. آنان آن حضرت را نماد کفر مصر میدانستند. ماسونها معبد سلیمان را معبد مشرکان میدانند.دو ستون:از اجزای جدا نشدنیای که در لژها همیشه مورد استفاده قرار میگیرد نماد دو ستون است. دو ستون در جایگاه ورود لژها است که واژهای یاکین و بوعز بر روی آنان حکاکی شده است. آنان این دو ستون را از دو ستون ورودی معبد سلیمان(ع) اقتباس کردهاند. در واقع این ستون نشانگر عقاید منحرف آنها نسبت به آن حضرت است. در مقالهی علائم و نمادها در تشریفات ما آمده است:

در مصر باستان هوروس و ست معماران دو قلو و پشتیبان عالم روحانی بودند. دو ستونی که در لژها ما بنا شده، منشاشان مصر باستان است. یکی از ستون­ها در جنوب مصر در شهر صور واقع بود. و دیگری در شمال، در شهر هلیاپلیس در مدخل امنتا که نختص خدای بزرگ مصر بود. مانند معبد سلیمان دو ستون قرار داشت. در کهن ترین اساطیر مربوط به خوشید. از این دو ستون به عنوان نماد بینش و قدرت یاد شده که در برابر دروازهی جاودانگی بنا شدهاند.واژگان مصری لژهااز نکات قابل توجه در نوشتهها آنان این است که واژگانی که ماسونها برای تبدیل شدن به یک ماسون ارشد باید یه کار ببرند از این قرار است:

معت نب من آ معت ب آ

مفهوم:

بزرگ است استاد فراماسونری، بزرگ است روح فراماسونری.اپرای فلوت سحرآمیز:از جالبترین آثار فراماسونری آهنگ فلوت سحرآمیز اثر موزارت است. در جای جای این آهنگ پیامهای فراماسونری وجود دارد. میتوان گفت موتزارت یک فراماسون بود و هنگامی که ماسونها دم از عقاید روشنفکرانه میزدند عضو این سازمان شد. در ضمن او پدرش را هم تبدیل به یک فراماسون کرد.ابلیسک:

ابلیسکها در واقع ستونهای چهار پهلو با نوک هرکی هستند. این نوع معماری در مصر باستان استفاده میشد و سالها زیر خاک مدفون بودند. تا این که سرانجام کشف شدند و به شهرهای مختلف جهت نمایش فرستاده شدند. بزرگ­ترین آنها به آمریکا فرستاده شد و مسئولیت حمل آن را ماسونها بر عهده داشتند. آنه اعتقاد داشتند که نوشتههای روی این ستونها دارای نمادهای فراماسونری است.زن بیوه:از مهم ترین سنبلهای اندیشهی فراماسونری مفهوم زن بیوه است. آنها خود را فرزندان زن بیوه میدانند. زن بیوه در واقع داستان ازیریس و ایزس است. ازیرس خدای حاصل خیزی و ایزس همسر اوست.

ازیرس قربانی هوس شد و ایزس بیوه شد.پرگار و گونیا:پرگار و گونیا یکی از مشهورترین علائم فراناسونری است. پرگار روی گونیا است. آلبرت پایک مینویسد:

گونیا نماد زمین است. این شکل دوگانه(زن و مرد) نماد طبیعت دوگانهای است که از دوران باستان به خداوند اطلاق میشد و مفهوم مولد و تولد کننده یا همان برهما و مایا نزد آریاییها و ازیرس و ایزس نزد مصریان را دارد. مانند خورشید که مذکر است و ماه مونث.

درواقع این نماد، نماد الحاد تمدنهای باستان مثل آریاییها بوده است