نیک نام

در این وبلاگ قصد دارم به مطالب مختلفی بپردازم امید وارم لذت ببرید

دنیا ی امانیستی
نویسنده : س . جمال عباسی - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱۱
 

 

متفکربسم الله الرحمن الرحیم

تاسیس دنیای اومانیستی و سکولاریزه کردن آن:میدانیم که ماسونها به فلسفهی اومانیسم اعتقاد دارند اما آیا سعی دارند این فلسفه را در جها نیز پخش کنند یا نه؟

با اندک نگاهی به منابع آنان میتوان به جواب این سوال پی برد. در یکی از این منابع پس از توضیح اومانیسم میگوید که فراماسونری سعی دارد تا این اندیشه را در سراسر جهان پخش کند. همچنین میتوان از انواع فیلمها و نمایشنامهها و کتابهایی که پدید میآورند به مقصود آنان پی برد.

ماسونها مینویسند:

اصول تجربی فراماسونری برای تحقق یک تمدن پیشرفته لازم و ضروریاند و این اصول عبارتند از:

- پذیرش این که خدای غیر مجسم (معمار بزرگ کائنات) خود سیر تکاملی دارد.

- انکار ایمان به وحی، عرفان و عقاید تو خالی.

- برتری اومانیسم عقلاتی و کار و تلاش.

همان طور که میبینید آنها سعی میکنند تا یک جامعهی دینی را یک جامعهی عقب مانده تعریف کنند، درحالی که اگر امروزه برخی کشورهای دینی از پیشرفت عقب ماندهاند، به خاطر استعمار و استثمار کشورهای به اصطلاح آزادی گستر است.

ایشینداغ میگوید که اگر ما برای نابودی مذهب از زور استفاده کنیم باعث میشود که مردم بیشتر تحریک شوند بناراین فکر میکند که برای نابودی مذهب باید آن را به سطح عقاید روشن فکرانه و تجربی منطقی برد. یعنی این که بگوییم که مذهب باعث جلوگیری از پیشرفت علم و عقاید روشن فکرانه میشود. در حالی که منظور از علم عقاید اومانیستی و داروینیسم است.