زنان اخر الزمان وهشدار پیامبر(ص)

زنان اخر الزمان وهشدار پیامبر(ص)

 

قال رسول الله ( صلی الله علیه و آله و
سلم ) :
سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رئوسهن کأسنمة البخت
العجاف ... فالعنوهن فانهن ملعونات.
در آخر الزمان از میان امت من زنانی
خواهند آمد که پوشش دارند اما برهنه اند و بر سرهایشان بر آمدگی مانند
کوهان
شتر خراسانی وجود دارد ... پس آنان را لعنت کنید که ملعونند.
صحیح مسلم
(168/6)    و   حیاة الحیوان دمیری
/ 0 نظر / 17 بازدید