عجایب ومعجزات باورنکردنی قران علمی

عجایب ومعجزات باورنکردنی قران علمی

 همانطور که قـرآن مطرح کرده زمین در واقع
از 7 قشر (7 لایه) تشکیل می شود:

 

1ـــ قشر
خارجی زمین. این قشر اساساً از سنگ خارا و کوههای آن تشکیل شده.دما در عمق
یازده کیلومتری به 1100 در جه می رسد.

2ـــ قشر زیر قشر خارجی. این قشر
از مگنزیم و سلیکات آهن تشکیل شده و در 400 کیلو متری دما تقریباً 1400 در
جه است.

3ـــ سومین قشر زمین در عمق میان 400 تا 700 کیلومتری قرار
دارد. و از همان عناصر قشر بالائی تشکیل شده است. دما در آن بالای 1400
درجه است.

4ـــ چهارمین قشر تا 2900 کیلومتری عمق امتداد دارد. پائین
آن آهن و سلیکات منزیم تقریباً 3800 درجه گرم است.

5ـــ دمای آن بالای
3800
درجه است و فعل و انفعالات خشونت باری در آن صورت می گیرد.


6ـــ
ششمین قشر از آهن و آلیاژ فلز نیکل و مقادیر کمی سولفید آهن تشکیل شده.گفته
میشود که جریانهای این قشر باعث نیروی آهن ربائی زمین میشود. دمای آن میان
3800 تا 4200 درجه است.

7ـــ از همان آهن و نیکل قشر بالائی خود تشکیل
شده و در مرکز آن دما به 6000 درجه می رسد.

برگرفته
از سایت دولتی سازمان زمین شناسی آمریکا

http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/inside.html

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید