گناهان کبیره کدامند؟1- شرک ورزیدن به خداوند متعال: (ان الله لا یغفر أن یشرک به) [2]  «همانا خداوند نمی‏آمرزد اینکه به او شرک ورزیده شود». 

2- یأس و نومیدی: (و لا تیأسوا من روح الله) [3]  «از رحمت و لطف خدا مأیوس نشوید».

3- عاق پدر و مادر شدن، زیرا شخص عاق ستمگر و بدبخت است. (و برا بوالدتی و
لم یجعلنی جبارا شقیا) [4]  «حضرت عیسی گفت: و مرا نسبت به مادرم نیکوکار
قرار بده، و مرا ستمگر و جبار و بدبخت قرار نده».

4- و قتل نفس: (و من یقتل مؤمنا معتمدا) [5]  «هر کس مؤمنی را عمدا بکشد پس جزای او جهنم است که در آن جاودانه خواهد بود».

5- و تهمت زنا زدن به زنان شوهردار. 

6- و خوردن مال یتیم: (ان الذین یأکلون أموال الیتامی ظلما) [6]  «آنانکه اموال ایتام را بناحق و ستمگرانه می‏خورند».

7- و فرار از حمله در جنگ: (و من یولهم یومئذ دبره) [7]  «و هر کس به دشمن پشت کند...».

8- و خوردن ربا: (الذین یأکلون الربوا) [8]  «آنانکه ربا می‏خورند...». 

9- و سحر: (و لقد علموا لمن اشتریه) [9]  «و به تحقیق دانستند که با سحر چه چیزی در آخرت برای خود می‏خرند».

10- و زنا: (و لا یزنون و من یفعل ذلک یلق أثاما) [10]  «و آنان (یعنی
مؤمنان) زنا نمی‏کنند و هر کس زنا کند مرتکب گناه و معصیت شده است و گرفتار
عقاب بد خواهد شد».

11- و قسم دروغ: (ان الذین یشترون بعهد الله و أیمانهم ثمنا) [11]  «همانا
آنانکه با عهد و قسم دروغشان در صدد جلب منفعت برای خود هستند...».

12- و خیانت: (و من یغلل یأت بما غل) [12]  «و هر کس خیانت کند با خیانت به صحنه‏ی قیامت خواهد آمد».

13- و ندادن زکات: «یوم یحمی علیها فی نار جهنم) [13]  «آن روز؛ روزی است
که اموال زکات داده نشده را داغ کنند و بر بدن آنها در جهنم گذارند».

14- و شهادت باطل، و کتمان شهادت: (و من یکتمها فانه آثم قلبه) [14]  «و هر
کس شهادت را کتمان کند قلب و دل او معصیت کار و زشت است». 

15- و شرب خمر، زیرا پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود: «شارب الخمر مانند بت پرست است».

16- و ترک نماز، زیرا پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود: «هر کس نماز را عمدا ترک کند از خدا و پیامبر بریده است».

17- و پیمان شکنی. 

18- و قطع رحم: (ألذین ینقضون عهد الله) [15]  «آنانکه قطع می‏کنند عهد خدا را». 

19- و سخن باطل: (و اجتنبوا قول الزور) [16]  «و از کلام باطل اجتناب کنید». 

20- و جسارت بر خدا: (أفأمنوا مکر الله) [17]  «آیا از مکر خدا در امانند»؟

21- و کفران نعمت: (و لئن کفرتم ان عذابی لشدید) [18]  «اگر نعمت مرا کفران کنید بدانید عذاب من سخت و شدید است».

22- و کم‏فروشی: (ویل للمطففین) [19]  «وای بر کم‏فروشان». 

23- و لواط و همجنس‏گرائی: (الذین یجتنبون کبائر الاثم) [20]  «آنانکه از گناهان بزرگ اجتناب کنند».

24- و بدعت، چون پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: «هر کس در
چهره‏ی بدعت گذاری تبسم کند بر منهدم کردن دین خود یاری کرده است». 

(راوی گوید:) عمرو بن عبید (که از بنیانگذاران مکتب معتزله بود) هنگامی که
این بیان مفصل و مستدل را شنید از منزل حضرت خارج شد در حالی که بلند بلند
گریه می‏کرد، و می‏گفت: هلاک شد هر کس ارث (حق) شما را ضایع کرد، و ملک شما
را سلب نمود، و در فضل و دانش با شما منازعه و کشمکش نمود. [21] .

- توضیح: حضرت - علیه‏السلام - به قسمتی از آیه مورد استدلال اشاره نموده  که با مراجعه به خود قرآن مطلب به طور کامل روشن می‏شود. پی نوشت ها:

[1] سوره‏ی نساء آیه‏ی 31.

[2] سوره‏ی نساء آیه‏ی 48.

[3] سوره‏ی یوسف آیه‏ی 87.

[4] سوره‏ی مریم آیه‏ی 32.

[5] سوره‏ی نساء آیه‏ی 93.

[6] سوره‏ی نساء آیه‏ی 10.

[7] سوره‏ی أنفال آیه‏ی 16.

[8] سوره‏ی بقره آیه‏ی 275.

[9] سوره‏ی بقره آیه‏ی 102.

[10] سوره‏ی فرقان آیه‏ی 68.

[11] سوره‏ی آل عمران آیه‏ی 77.

[12] سوره‏ی آل عمران آیه‏ی 161.

[13] سوره‏ی توبه آیه‏ی 35.

[14] سوره‏ی بقره آیه‏ی 283.

[15] سوره‏ی بقره آیه‏ی 27.

[16] سوره‏ی حج آیه‏ی 30.

[17] سوره‏ی اعراف آیه‏ی 99.

[18] سوره‏ی ابراهیم آیه‏ی 7.

[19] سوره‏ی مطففین آیه‏ی 1.

[20] سوره‏ی نجم آیه‏ی 32.

[21] المناقب: ج 3 ص 375، بحارالأنوار: ج 47 ص 216 ح 4.

/ 0 نظر / 11 بازدید