وهابیون و گناهان کبیره ی پسران شیخ زاید بر سرقبر پدرشان

وقتی رژیم عدوّ العزیز پذیرفت قبر پیامبر را تخریب نکند، شرط کرد که بنای قبر پیامبر (ص) به حساب مصر باشد و از این رو، گنبد سبز کنونی بر روی قبر پیامبر ثمره این بناست. ولی مجدّداً حکومت سعود بن عدو ّالعزیز خواست قبر و گنبد پیامبر (ص) را تخریب کند. در این زمان، موضع ملک فاروق این شد که ارتش مصر را در آمادگی کامل به ساحل دریای سرخ آورد و نجس های وهابی را مجبور کرد از تصمیم شان برگردند. ولی تفکّر آنها در مورد شیعه پابرجا ماند. شیعه هیچ گریه کنی ندارد و همچنان و با تأسف زیاد از تفکّر وهابی می نالند و اعتراضات دائمی ایشان در مقابل وهابیه بسیار زیاد است یکی از آنها در قضیه بنای قبور..
امروز قبر شیخ زاید آل نهیان که سازه ای از مرمر سفید از نوع تاسیوس یونانی با تمام مظاهر تجمّل است، توجهم را به خود جلب کرد. میهمانان رسمی دولت امارات معمولاً جهت ادای مراسم تجلیل در چارچوب پروتکل دولت به آنجا می روند، یعنی زیارت قبر جزء پروتکل رسمی است، در تصور من و انصافاً پسران شیخ زاید با این کارشان به پدر خود که به ملّت امارات نیکی های فراوان کرده، نیکی کردند.. ولی به دور از کار نیک پسران شیخ زاید، واکنش وهابیون در برابر این اعمال تکفیری که پسران شیخ زاید انجام دادند، چیست؟؟
پسران شیخ زاید چندین گناه کبیره مرتکب شدند…
اولاً قبر را بیشتر از چهار انگشتی که ابن جبرین (مفتی اعظم وهابیت) اجازه داده، بالا بردند.
ثانیاً قبر را با مرمر اصل سنگ کردند.
ثالثاً: سنگ نوشته ای روی قبر قرار دادند و بر آن نوشتند.
رابعاً نه تنها بنای روی قبر را گچکاری کردند، بلکه با گرانقیمت ترین انواع سنگ مرمر یونانی تاسیوس بنا کردند.
خامساً: زیارت او را واجب کرده اند!!.. در حالی که همه اینها در فتواهای ابن جبرین معصیت و گناه کبیره محسوب می شود و مرتکب آن باید توبه کند وگرنه گردن زده می شود؟!!!!
ببینیم آیا وهابیه آنچه را که قبلاً در مورد شیعیان گفتند، جرأت می کنند در مورد فرزندان شیخ زاید هم بگویند؟
یا اینکه باید منتظر باشیم و ببینیم آیا انتحاری های وهابی می آیند و خودشان را برای فتاوای هولناک ابن باز و ابن عثیمین و ابن جبرین و ابن منیعیل و بقیه اتباع عرعور و دمشقیه منفجر کنند یا نه؟..

البته ما از آنها می خواهیم دهان باز کنند و کلمه ای بگویند؟ هان، اینها تصاویر قبر شیخ زاید است.. برخی از آنها را می گذارم آیا کسی جوابی می دهد؟

/ 0 نظر / 22 بازدید